R

Język R – wprowadzenie

Język R – wprowadzenie Język R jest kompletnym, darmowym środowiskiem programistycznym, skoncentrowanym na obliczeniach statystycznych i numerycznych oraz graficznej prezentacji ich wyników. Jest powszechnie stosowany w wielu dziedzinach nauki, przemysłu i biznesu.